Графити в затворени пространства – мисията възможна

Един от най-новите продукти е MTN WB – Montana Waterbased.  Отличава се от останалите спрейове  с това, че е перфектно средство за боядисване и рисуване в затворени пространства.

Райтърите Japon, Trojan и приятели се събраха,  за да покажат нагледно, в MONTANA GALLERY BCN, характеристиките на екологичния продукт.

Повече информация тук.

waterbased_graffiti_show_ waterbased_graffiti_show_3 waterbased_graffiti_show_4 waterbased_graffiti_show_51

Източник: mtn-world.com